JOBS


Studio Modijefsky is growing, projects become more varied and bigger, from restaurants and hotels to retail chains and so we are now looking for a draftsman to help us out! For more information on the position please read the details below.


STUDIO MODIJEFSKY IS OP ZOEK NAAR EEN GETALENTEERDE BOUWKUNDIG TEKENAAR!

Studio Modijefsky is een klein interieur architectuur bureau in het centrum van Amsterdam. Er wordt gewerkt aan een zeer divers portfolio van projecten in NL en over de grens. Projecten welke verschillen in schaal, discipline, en uitwerking. Op korte termijn zijn wij op zoek naar een bouwkundig tekenaar die 3 maanden 4 tot 5 dagen per week ons team komt versterken. Deze periode kan mogelijk verlengd worden i.v.m. drukte door aankomende projecten.

 

Profiel:

Als tekenaar werk je in teamverband, maar is het net zo belangrijk dat je zelfstandig kunt werken. Nauwkeurigheid en een gedegen capaciteit en vakkundigheid in het uitwerken en finaliseren van ontwerpen in 2D en 3D zijn een vereiste. Je verricht het tekenwerk in alle fasen van een project, bijvoorbeeld het uitwerken van bouwkundige plattegronden, deeltekeningen en/of meubeltekeningen. Een concept ontwerp vertaal je moeiteloos naar een definitieve tekeningen-set.

-       Hoge ambitie, creativiteit en enthousiasme zijn vereist.

-       Grote nauwkeurigheid in werken, zowel in 2D als 3D.

-       Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

-       Je kunt interieurontwerpen verder uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp in de vorm van een tekeningenset.

-       Je bent bekend met huidige bouwregelgeving.

-       Je werkt nauw samen in de studio met creatief-directeur en projectmanagers.

-       Je bent een teamplayer.

-       Je beschikt over een brede materialenkennis.

-       Een flexibele, probleemoplossende en resultaatgerichte benadering in een dynamische omgeving is vereist.

-       Beheersing van Autocad / Sketchup / Adobe pakket ( Photoshop, InDesign en Illustrator) en Office is een voorwaarde.

-       Minimaal 3 jaar werkervaring bij interieur architectenbureau(s).

-       Op de studio wordt zowel NL als ENG gesproken; i.v.m. de nationaliteit van de rest van het team. Het is een vereiste dat je beide talen beheerst.

-       Een flexibele instelling; we hebben op dit kantoor geen 9 tot 5 mentaliteit maar wel een streven om efficiënt te werken en een sociaal leven naast het werk.

-       Voorkeur gaat uit naar iemand uit Amsterdam of omstreken.

 

Wij bieden:

-       Een werkplek binnen een dynamische studio

-       Energieke en ambitieuze collega’s

-       Diverse en unieke projecten om aan te werken

 

Graag ontvangen wij:

-       Een beknopte motivatiebrief en CV

-       Een beknopt portfolio met je meest recente projecten. Hierin graag per project aangeven wat jouw rol binnen dit project was en geef voorbeelden van jouw vaardigheden m.b.t. het maken van schetsen, tekeningen, details, etc. Graag in pdf-formaat en maximaal 10MB.

Stuur je sollicitatie o.v.v. ‘vacature tekenaar’ per mail op voor 30 juni naar office@studiomodijefsky.nl

Voor meer informatie over Studio Modijefsky: www.studiomodijefsky.n


STUDIO MODIJEFSKY IS LOOKING FOR A TALENTED ENTHUSIASTIC DRAFTSMAN!!

 

Studio Modijefsky is a small interior design studio based in the center of Amsterdam.We are working on a diverse portfolio of projects in the Netherlands and abroad. The projects we are working on differ in scale, discipline and realization. On short-term we are looking for an architectural draftsman to join our team for 3 months 4-5 days per week. There is a possibility to extend the period, depending on upcoming projects.

 

Profile:

As an architectural draftsman you work in a team, but it’s just as important being able to work independently. Being accurate and professional in working out and finalising designs in 2D and 3D is required. You realize drawings in all phases of a project; working out architectural floorplans, elevations and/or furniture drawings. You easily translate a concept design into a complete and final drawing set.

-       High ambition and enthusiasm are a must.

-       High accuracy in working in 2D, as well as in 3D.

-       Great sense of responsibility.

-       Work out interior designs to Preliminary Design and Final Design drawing sets.

-       Familiar with current building regulations

-       Close cooperation with our creative-director and project managers.

-       Team player.

-       Extensive knowledge of materials.

-       A flexible, problem solving and result-oriented approach in a dynamic environment is required.

-       Excellent knowledge of Autocad / Sketchup / Adobe (Photoshop, InDesign & Illustrator) and Office.

-       A minimum of 3 years working experience at interior design agencies.

-       Since our team exists of different nationalities, we speak Dutch and English at the studio, good knowledge of both languages is required.

-       Flexible attitude: We do not have a 9 to 5 mentality, but we aim to work efficiently and have a social life next to work.

-       Preferable somebody who lives in or within the close area of Amsterdam.

 

We offer:

- A workplace within a dynamic studio

- Energetic and ambitious colleagues

- Various and unique projects to work on

 

We would like to receive:

- A brief motivation letter and CV

- A brief portfolio with your most recent projects. Please indicate by project what your role was in this project and give examples of your skills such as making sketches, drawings, details, etc. We like to receive your portfolio in PDF format and up to 10MB.

Send your application, quoting 'vacature tekenaar’' by mail before June 30 2018 to office@studiomodijefsky.nl.

For more information about Studio Modijefsky: www.studiomodijefsky.nl